OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona

Associació "Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA)"

Objectius

L'associació té per objectiu:

 1. Ser punt de trobada i d'intercanvi de totes les entitats i persones físiques que treballen o tenen interès professional o cultural en el camp de la rehabilitació de la ciutat.
 2. Promoure la innovació en el camp de la rehabilitació, fomentant l'estudi i la investigació en tècniques i materials.
 3. Coordinar i impulsar la formació especialitzada en el camp de la rehabilitació.
 4. Ser punt de referència per a la informació i l’assessorament tècnic i legal en matèria de rehabilitació.
 5. Treballar per a la difusió dels valors de la rehabilitació.
 6. Impulsar un punt de documentació i centralització d'informació.
 7. Treballar per a la millora dels marcs normatius.
 8. Estudiar i explorar la col·laboració amb altres iniciatives vinculades a la promoció de la rehabilitació.
 9. Promoure tots aquells altres objectius vinculats a la difusió, la innovació i la millora de la rehabilitació d'edificis.

I per assolir aquests objectius, l’associació té el projecte de desenvolupar les activitats següents, entre d'altres:

 1. Creació d'un mitjà d'expressió en format de revista digital.
 2. Creació d'un web.
 3. Donar a conèixer els estudis, informes i publicacions existents.
 4. Donar a conèixer tots els cursos de formació relacionats amb la rehabilitació.
 5. Organitzar les visites dels col·lectius interessats en la transformació i rehabilitació de Barcelona.
 6. Organitzar la presència nacional i internacional en aquest camp.