OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona

Associació "Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA)"

Estatuts

Dels estatuts d’OBRA, en destaquem el següent:

La presidència de l’associació correspon a l’alcalde de Barcelona. Es tracta d’un càrrec polític i representatiu, però en cap cas no és un càrrec executiu. A més, la Junta Directiva també estarà formada per una vicepresidència executiva, una secretaria, una tresoreria i dues vocalies, totes elles ocupades per socis i sòcies nomenats lliurement.

Poden formar-ne part totes aquelles entitats jurídiques, publiques o privades que, de forma lliure i voluntària, tinguin interès en el desenvolupament de les activitats de l’associació. És prevista la creació de grups de treball per tractar els temes que es considerin adients. Les persones físiques interessades en les activitats i finalitats de l’associació podran inscriure’s en un registre creat a l’efecte, per tal de ser reconegudes com a col·laboradors.