OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Recomanacions tècniques. Edificis energia quasi nul·la

Ja fa uns anys que des d’Europa s’insisteix en que hem de reduir la despesa energètica dels nostres edificis, que han de ser més eficients.La darrera directiva europea relativa a l’eficiència energètica és de finals de 2012 i planteja fortes exigències de reducció dels consums, tant pels edificis nous com pels existents, i assolir el compromís conegut com 20/20/20. No oblidem que el consum d’energia vinculada als edificis representa actualment el 40% del consum energètic dels països europeus, més que la indústria o el transport.

Malauradament, aquest consum no disminueix sinó que cada any augmenta amb més demanda energètica especialment orientada a climatitzar els edificis.

Acaba de llegir les recomenacions tècniques clicant l'enllaç.