OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Recomanacions tècniques. D'on prové l'energia

Cada dia es parla més del consum energètic dels edificis i de les emissions de gasos efecte hivernacle que en són conseqüència (entre els quals cal destacar el CO2). Els efectes de tot plegat en l’escalfament global del Planeta i en el canvi climàtic són cada dia més evidents. És per aquest motiu que els governants d’alguns països desenvolupats estan prenent mesures per reduir-ho i diverses cimeres mundials han establert compromisos internacionals per evitar una catàstrofe de magnitud imprevisible. El protocol de Kyoto, adoptat l’any 1997, va establir l’objectiu de reduir les emissions totals en un 8% respecte les de 1990. Fins ara no s’han complert les previsions i els intents d’actualitzar-lo han estat també un gran fracàs mundial.

Clica l'enllaç per conèixer les fonts energètiques i el seu ús.