OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Recomanacions tècniques. Estalviar a casa nostra

Estalviar, utilitzant bé casa nostra
Quan parlem d'eficiència energètica, sovint pensem en els consums dels electrodomèstics o dels sistemes de climatització i d'aigua calenta. Aprofitar l'energia o la llum naturals, també ens pot ajudar a ser més eficients energèticament. Quasi la meitat del consum d'energia de la casa se l'emporta la seva climatització. Aquí és on hi ha més possibilitats d'estalvi i on la rehabilitació té un clar objectiu.