OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Recomanacions tècniques. Conèixer casa nostra

Conèixer casa nostra.
Els edificis es construeixen per donar resposta a les nostres necessitats de la vida diària, oferint confort, tot fent front a les condicions ambientals de l'entorn. És per aquesta raó que són complexes i cada part té una missió específica. Utilitzar, conservar i rehabilitar adequadament un edifici exigeix un bon coneixement de les diferents parts que el composen, la funció per a la qual han estat dissenyats i els seus materials. Tant sols un bon coneixement d'aquests aspectes ens permetrà fer un bon ús i realitzar el manteniment que necessita la nostra llar.