OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Recomanacions tècniques. Finestres

Unes bones finestres ens ajuden a viure millor
Les finestres són el nostre punt de contacte amb l'exterior. La seva qualitat tindrà una relació directa amb el comportament tèrmic de l'edifici i amb el confort interior. 

La rehabilitació energètica
Quan ens plantegem la rehabilitació energètica d'un edifici o habitatge, les finestres són sempre un dels primers elements a tractar.