OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Recomanacions tècniques. Conèixer les instal.lacions

Coneguem les instal·lacions de casa nostra
Les instal·lacions són com el motor de l'edifici. Proporcionen diferents serveis per aconseguir un nivell òptim d'utilització i de confort. A diferència dels altres components passius de l'edifici, les seves disfuncions o avaries es detecten immediatament, ja que deixen de donar el servei imprescindible. Ara bé, les instal·lacions de la casa han anat evolucionant recollint noves tecnologies i adaptar-se als nous requeriments. La seva complexitat és creixent i el seu nombre també.