OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Recomanacions tècniques. La coberta

La coberta, molt més que un paraigua per a la casa
La coberta és el paraigües dels edificis, és a dir, l'element que els protegeix de la pluja. També els protegeix de l'ambient exterior, del fred i de la calor, i del soroll. És per aquest motiu que ha de ser impermeable i aïllar tèrmicament i acústicament l'interior, de temperatures extremes i sorolls. 

Per poder fer front a les agressions exteriors cal tenir cura de la impermeabiització. En aquest punt, és molt important la rehabilitació de la coberta per aconseguir l'aïllament.