OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Rehabilitar els habitatges vells 4/1/15

Barcelona té 84.000 pisos d'abans del segle XX.

L'existència d'un parc d'habitatges envellit, obliga a extremar el manteniment i la inspecció. Més d'una quarta part dels habitatges barcelonines actuals van ser construïdes entre 1961 i 1970. Ho revela un estudi que ha fet públic el departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona a partir de les dades de la direcció general del Cadastre del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la base sobre l'impost de Béns Immobles (IBI).

Aquest informe remarca la importància de la rehabilitació arquitectònica de la ciutat de Barcelona.