OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Habitatge i Futur. 25/11/13

Actualització del document bàsic d'estalvi d'energía. S'estableixen les exigències d'eficiència energètica que han de cumplir els edificis. Els objectius bàsics d'aquesta actualització són:

1. Aprofundir en el model prestacional del CTE. 
2. Control de la demanda i el consum energètic de l'edifici.
3. Intervencions en edificis existents. 
4. Limitació de descompensacions tèrmiques a l'interior dels edificis. 
5. Major flexibilitat en l'aportació d'energia renovable.