OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

HABITATGE I FUTUR - 30 de juny

La ministra de Foment, Ana Pastor, va pronunciar a principis de mes una conferència a la seu corporativa de l'Associació de Promotors de Barcelona, on va parlar del present i el futur del sector de l'habitatge. En les seves primeres paraules va dir que la promoció de construcció d'habitatges era molt important per la seva capacitat de moure l'economia i per la creació de lloc de treball. 

La ministra va confirmar que el Ministeri de Foment vol movilitzar les inversions de rehabilitació i renovació del parc d'habitatges.