OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

El 25% dels edificis aproven la ITE - 11/2/15

Només un de cada 4 edificis aprova la inspecció tècnica obligatòria.

Dels 5.138 edificis inspeccionats pel Col·legi d'Aparelladors de Catalunya, un 63% tenen deficiències greus, un 33% tenen deficiències lleus i només un 4% no tenen deficiències. Tan sols 5 casos tenen deficiències molt greus, que afecten greument l'estabilitat de l'edifici amb perill per a les persones.

I dels 4.890 edificis inspeccionats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, un 80% presenta deficiències greus o molt greus i un 20% deficiències lleus o sense deficiències.