OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

El Pais - Els veïns pagan la rehabilitació

Foment deixa a càrrec dels propietaris el gruix de les despeses de les reformes. Any i mig després de l'entrada en vigor del nou Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016, la coneguda com la llei de les 3R (rehabilitació, regeneració i renovació urbana), el Ministeri de Foment ha fet els primers passos per posar-la en marxa. 

En total, es destinaran 1.550 milions d'euros, però quedarien uns 750 milions per cobrir els ajuts agrupats en sis programes: lloguer d'habitatges, foment del parc públic d'habitatge de lloguer, foment de la rehabilitació, foment de la regeneració i renovació urbana, suport a la implantació de l'informe d'avaluació dels edificis i foment de ciutats sostenibles i competitives.