OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Habitatges més eficients i reformats 7/5/14

Menys cases noves, però més eficients i reformades. La Setmana de la Construcció es confia a la rehabilitació d'habitatges. Un simple cop d'ull als carrers espanyoles serveix per recordar que la construcció d'habitatges no travessa el seu moment de major esplendor. Les grues i formigoneres que fa gairebé una dècada esquitxaven el paisatge urbà segueixen en retirada. Segons les últimes dades del Ministeri de Foment, en els mesos de gener i febrer es van comptabilitzar 5.309 permisos d'obra nova, un 29,8% menys que en el mateix període de l'any anterior.

La paralització de l'obra nova a Espanya ha fet que el sector es reoriente cap a la rehabilitació. Els experts opinen que 4,5 milions d'habitatges són susceptibles de rehabilitar. La rehabilitació d'habitatges va créixer un 5% el 2013, mentre que l'obra nova va caure un 30%.