OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Finançament de la rehabilitació 19/12/13

La rehabilitació busca com finançar-se. 
Foment i les empreses exploren un model que sufragui les despeses de la rehabilitació mitjançant els estalvis energètics. Constructors, Ministeri de Foment, arquitectes, empreses de serveis energètics i insituts d'investigació busquen un esquem aque permeti finançar la renovació integral d'edificis, una de les poques vies que s'obren al maltractat sector de la contrucció, que ha deixat prop d'1,7 millions de desocupats.