OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Premsa i Opinió

Efectes de la Llei de Rehabilitació

"Necessària, però no suficient".

Salvador Díaz ha destacat que el principal objectiu de la llei consistia en fomentar la rehabilitació d'edificis i impulsar l'activitat de la construcció, que anteriorment era nul·la, però que avui en dia s'enfronta a la falta de finançament: "La reforma és una condició necessària però no suficient. La llei ha de complementar-se amb altres mesures i divulgar-la".