OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Obras

Rehabilitación de la Casa de l'Aigua y su entorno.

Fecha de inicio
10/03/2013

Fecha de finalización
29/06/2015

Dirección
Garbí 2-6

Promotor
BIMSA

Arquitecto
Marc Seguí Ple

Contratista
Laboratori d'Art

Colaboradores
David Guillem