OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Sistema DAP. Agenda de la Construcció Sostenible

13/11/2014

El sistema DAPc®

El Sistema DAPc® és un programa que aglutina empreses fabricants de productes i materials de construcció que tenen un compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, i desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes.

L'objectiu és aglutinar a aquelles empreses fabricants que volen comprometre amb la millora ambiental dels seus processos productius amb la finalitat de dotar el sector de la construcció de la transparència mediambiental necessària perquè els tècnics i professionals puguin prendre les decisions oportunes a l'hora d'escollir els productes a utilitzar en els seus projectes.

Mitjançant la transparència mediambiental del sector de la construcció, els tècnics i professionals poden seleccionar els productes segons criteris mediambientals, més enllà dels estètics, econòmics i funcionals.

La Certificació DAPc® és un sistema d'ecoetiquetatge d'EPD de la construcció pioner a Espanya seguint les directrius europees i regulat per les normes ISO 14025 i 15804.