OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Renovació energètica - Finançament amb el fons de la política de cohesió

22/04/2014

En el període 2014-2020, els fons de la política de cohesió tindran un paper important en la rehabilitació d'edificis amb l'assignació d'un mínim de 23.000 milions d'euros, per a inversions en el canvi cap a l'economia baixa en carboni, inclosa l'eficiència energètica i ús d'energies renovables als edificis.

A la circular electronica de ManagEnergy del mes d'abril, s'inclou aquesta guia editada per la Comissió Europea que informa a les autoritats de gestió sobre els requisits europeus sobre els edificis i l'eficiència energètica. També proporciona una llista dels enfocaments de bones pràctiques i estudis de casos, i explora els diferents mecanismes de finançament que les autoritats de gestió poden utilitzar per donar suport a projectes d'energia sostenible. L'objectiu és la rehabilitació arquitectònica i posar en marxa les inversions a gran escala en la renovació energètica dels edificis i per atreure majors nivells d'inversió del sector privat.