OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Programa PAREER-CRECE

11/05/2015

S'ha publicat en el BOE del 5 de maig el nou Programa PAREER-CRECE. Aquest programa junta el ja existent PAREER amb el Pla de Mesures pel Creixement, la Competitivitat i l'Eficiència (CRECE), dotant-lo de 75 milions d'euros addicionals. El total de fons és ara de 200 milions d'euros. El objectiu principal del programa és la rehabilitació arquitectònica.
Aquests nous fons provenen del Programa Operatiu Plurirregional de Creixement Sostenible, per l'aplicació dels fons FEDER corresponents al període 2014-2020.

Termini de sol·licitud: Des del 6 de maig del 2015 al 31 de desembre de 2016.

Objectius: Incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma d'edificis existents, amb independència del seu ús, i de la naturalesa jurídica dels seus titulars. És a dir, s'amplia per a tota clase d'edificis excepte les instal·lacions industrials