OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Guia per al predimensionat energètic dels edificis d'habitatges

4/06/2014

Aquesta guia pretén servir d'ajuda als tècnics en el projecte d'edificis d'habitatges de manera que puguin garantir des de les primeres fases de disseny les exigències normatives de consum en energia primària (Document bàsic HE0) i de demanda de calefacció i refrigeració (document bàsic HE1). Aquesta verificació es realitza a partir del compliment d'unes prescripcions relatives tant al disseny de l'envolupant de l'edifici com als sistemes tèrmics de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.