OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Observatori de l'habitatge i el sòl

7/10/2015

Butlletí nº13 - 1er Tr. 2015

Aquest nou butlletí estadistic de l'Observatorio de la Vivienda y Suelo, corresponent al primer trimetre de 2015, recull les principals dades publicades per diversos organismes i entitats. Contingut:

- Activitat de la construcció i de la promoció residencial
- Mercat de l'habitatge. Preus i transaccions
- Rehabilitació
- Lloguer d'habitatge
- Finançament de l'accès a l'habitatge
- Crèdits dubtosos i llançaments
- Sector de la construcció