OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Informe sobre les estratègies de rehabilitació en els països de la UE

7/10/2015

El patrimoni immobiliari europeu consumeix aproximadament el 40% de l'energia primària, i és responsable del 24% de les emissions d'efecte hivernacle a la UE. 
L'objectiu d'aquest informe és resumir els esforços realitzats pels Estats membres per tal de complir amb els requisits de l'EED, per proporcionar una visió general de les polítiques i les mesures escollides i per identificar els punts forts i les debilitats, així com també per identificar les millores pràctiques.