OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Estratègia per a la rehabilitació energètica de l'edificació

8/09/2014

El patrimoni immobiliari europeu consumeix aproximadament el 40% de l'energia primària i és responsable del 24% de les emissions d'efecte hivernacle a la UE.  L'objectiu d'aquest informe és resumir els esforços realitzats pels Estats membres per tal de complir amb els requisits de l'EED, per proporcionar una visió general de les polítiques i les mesures escollides i per identificar els punts forts i les debilitats, així com també per identificar les millores pràctiques.

L'estudi també proposa una estratègia per a la rehabilitació energètica dels edificis que els Estats membres haurien d'implementar a llarg termini.