OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Eina del Ministeri de Foment per l'elaboració dels Informes d'Evaluació dels Edificis

21/10/2014

El Ministeri de Foment posa a disposició dels usuaris, gratuïtament i amb lliure accés, l'eina web per l'elaboració de l'Informe d'Avaluació dels Edificis (IEE). Un IEE és un document en què s'acredita la situació dels edificis, almenys en relació amb el seu estat de conservació, amb el compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal i amb el grau de la seva eficiència energètica.

L'Administració urbanística el pot requerir als propietaris d'immobles ubicats en edificacions amb tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, segons un calendari establert.