OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Agrupació AUS - Arquitectura i sostenibilitat

10/02/2015

AuS és l'Agrupació d'arquitectura i sostenibilitat de Catalunya. És un grup de col·legiats interessats per l'aplicació a l'arquitectura dels principis de desenvolupament sostenible. Les principals accions d'AuS són actes de formació, formar un canal de comunicació entre els socis, organitzar activitats i projectes i la coordinació amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per tal de potenciar les polítiques sostenibles tant a l'arquitectura com a la rehabilitació arquitectònica.