OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Observatori local de l'habitatge - Apunts d'habitatge 11

7/10/2015

Proposa una aproximació a la conjuntura del sector de l'habitatge, des de l'òptica de les polítiques locals d'habitatge. L'apartat d'anàlisi exposa els resultats del Panel 2014, estudi que aporta una visió global de les polítiques locals d'habitatge.

Els breus paren atenció a les conclusions sobre la vulnerabilitat en zones urbanes, en base a un estudi elaborat pel Ministerio de Fomento i la Universitat Politècnica de Madrid, a l'evolució de les dades sobre execucions hipotecàries i llançaments presentades per CGPJC, i a l'anàlisi dels programes d'habitatge en l'agenda dels partits polítics. Com és habitual també incorpora el resum d'actualitat normativa.