OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Notícies

Ajudes econòmics IDAE

20/03/2014

Aquestes són les ajudes vigents per al foment de l'eficiència energètica i les energies renovables:

PAREER - FINANÇAMENT I SUBVENCIÓ

Es tracta d'un programa d'ajuda per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler). Pretén incentivar i promoure la realització d'actuacions integrals que afavoreixin un estalvi energètic i una millora de l'eficiència energètica i de l'aprofitament de les energies renovables en edificis existents del sector residencial d'Espanya. 


PIMASOL - FINANÇAMENT

Rehabilitació energètica de les instal·lacions al sector hoteler mitjançant crèdit de carbó pel fons de carbó per a una economia sostenible. Aquest programa pretén incentivar i promoure les instal·lacions d'eficiència energètica. 


GIT-IDAE

Finançament d'empreses habilitades per realitzar grans instal·lacions tèrmiques a partir de fonts renovables (biomassa, solar, geotèrmia) en edificació. 


A l'enllaç situat a la dreta trobareu el document amb informació més extensa.