OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Postgrau en Diagnosi i Reparació Estructural

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
03/04/2020

Data de finalització
24/10/2020

Mòduls / Temari

Mòdul 1. Intervenció en estructures portants (formigó + fàbrica) (68 h.)
Mòdul 2. Intervenció en elements horitzontals. Sostres (64 h.)
Mòdul 3. Intervenció en arcs, voltes i cúpules (12 h.)
Mòdul 4. Projecte Final. (36 h.)