OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Màster en Rehabilitació en Edificació

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
28/02/2020

Data de finalització
13/10/2020

Mòduls / Temari

Mòdul 1. Metodologia i pràctica de la intervenció
Mòdul 2. Intervenció en estructures portants (formigó + fàbrica)
Mòdul 3. Intervenció en elements horitzontals. Sostres
Mòdul 4. Intervenció en arcs, voltes i cúpules
Mòdul 5. Rehabilitació en façanes i cobertes
Mòdul 6. Rehabilitació energètica i ambiental: envolupant i instal·lacions 
Mòdul 7. Projecte final