urbanisme de barcelona

El futur de l’urbanisme de Barcelona

Com serà l‘urbanisme de Barcelona del futur? Quins reptes urbans cal afrontar? Totes aquestes preguntes tenen resposta gràcies a l’exposició “Metròpolis de ciutats” acollida pel centre d’innovació urbana Ca l’Alier.

Una exposició del futur de l’Urbanisme de Barcelona

L’objectiu d’aquesta exposició itinerant i interactiva és compartir els continguts pensats, debatuts i desenvolupats per una xarxa de més de 400 experts en diferents disciplines, tècnics dels ajuntaments i tècnics de l’AMB, sota coordinació de la mateixa administració metropolitana.

urbanisme de barcelona

D’aquesta manera, el contingut que s’exposa és la base per establir una nova perspectiva de l’urbanisme de Barcelona amb la intenció d’apropar la ciutadania els conceptes bàsics i les directrius urbanístiques que planteja el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU).

L’exposició està elaborada a partir de cartografies interactives i participatives en què l’usuari pot explorar els treballs tècnics que s’han desenvolupat en relació a l’urbanisme de Barcelona, la infraestructura verda, la mobilitat sostenible, els teixits residencials i les àrees d’activitat econòmica.

urbanisme de barcelona

Estructura de l’exposició

L’exposició ha estat estructurada en tres parts amb la intenció de fer-la més dinàmica. D’aquesta manera trobem tres perspectives: l’actual, la de futur i la del passat.

Primera part

Formada per un audiovisual que reflecteix la realitat actual de l’àrea metropolitana de Barcelona, evidenciant el canvi de paradigma i incentivant cap a un nou model de ciutat.

urbanisme de barcelona

Bloc central

Hi ha una exposició dels reptes urbanístics que es volen aconseguir des de diferents àmbits temàtics com serien iniciatives de metabolisme urbà, mobilitat sostenibles, innovació i centralitat, entre d’altres.

Última part

Galeria virtual on s’exposen els projectes d’urbanisme de Barcelona realitzats els últims anys a diferents escales: la metropolitana, la supramunicipal i la local.

urbanisme de barcelona

L’exposició està oberta des del 28 de febrer de 2019 fins al 19 de març de 2019.  A partir del 28 de març es traslladarà al municipi de Viladecans. Us animem a visitar-la i resoldre tots els vostres dubtes existencials sobre el futur de Barcelona! ;)