Últims dies ajuts per a la rehabilitació 2016

Últims dies per demanar els ajuts per a la rehabilitació 2016

S’apropen els últims dies per demanar els ajuts per a la rehabilitació d’edificis de Barcelona d’aquest 2016, més concretament el 31 de desembre. Així que si estàs interessat i encara no has demanat l’ajuda, aquí podràs conèixer què necessites per presentar sol·licitud.

Ajuts per a la rehabilitació. En què consisteix?

Des del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, es va impulsar un any més, una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de l’interior dels habitatges, on es prioritza l’habilitat i l’accessibilitat, a més de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

El projecte vol fomentar també la salut i l’estalvi energètic, millorant la qualitat de vida de la comunitat.

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis

A més, a les Jornades informatives sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis, podeu trobar informació sobre els detalls i novetats d’ aquest tipus de convocatòries.

On es pot sol·licitar? Tràmits

Les sol·licituds s’han de presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, on gràcies al suport tècnic, trobareu assessorament per tal de facilitar el procés.

Les persones que poden demanar aquests ajuts són els presidents de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. Però, en el cas de tractar-se de rehabilitació d’interiors, ho ha de sol·licitar el propietari o en el cas dels pisos llogats, el llogater amb l’autorització dels propietaris.

Ajuts per a la rehabilitació: Oficina d'habitatge

Programes i subvencions

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis:

Rehabilitació d’interiors d’habitatges

 • Obres per assolir l’habitabilitat
 • Obres d’accessibilitat
 • Obres per millorar l’estalvi energètic
 • Obres vinculades a l’eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona

Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic

 • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici
 • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar
 • Posada en marxa de plaques solars obsoletes
 • Aigua directa sanitària
 • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres de més eficients

Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic

 • Façanes
 • Cobertes
 • Mitgeres i celoberts
 • Terrats verds

Accessibilitat: Instal·lació d’ascensors, en els edificis que no en tinguin

Patologies estructurals: Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.

Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns

Ajuts específicsPer subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica d’edificis (IITE) d’habitatges.

Per aquells que pertanyin als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, recordeu també que fins al 31 de gener de 2017, podeu presentar sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’ús residencial.