subvencions-per-a-la-rehabilitació-d'habitatges

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges Catalunya 2017

El passat 17 de maig es va publicar al DOGC la nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges a Catalunya, excepte la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, que es regeixen per altres consorcis. L’objectiu d’aquesta nova convocatòria és fomentar la rehabilitació d’edificis residencials. El pressupost disponible per l’any 2017 és de més de cinc milions d’euros.

Noves subvencions per a la rehabilitació d’habitatges

La Generalitat de Catalunya ha obert la nova convocatòria per demanar subvencions per a la rehabilitació d’habitatges. Són ajuts que es destinaran a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis residencials, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos d’accessibilitat. Aquestes subvencions són per a tot el territori de Catalunya, exceptuant Barcelona i la seva àrea metropolitana, que ja compta amb el seu programa propi de subvencions per a la rehabilitació.

noves subvencions per a la rehabilitació d'habitatges

Respecte als terminis per demanar els ajuts, s’ha establert dos grups d’actuació:

  • Règim de concurrència pública no competitiva: fins al 31 de juliol. Aquest grup inclou actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici que poden representar un risc per a la seguretat i les millores d’accessibilitat per a persones grans o amb mobilitat reduïda.
  • Règim de concurrència pública competitiva: fins al 30 de juny. Aquest grup inclou les actuacions no descrites en el grup anterior.

Requisits dels edificis

Per tal de gaudir de les noves subvencions per a la rehabilitació d’habitatges, s’han de complir una sèrie de requisits:

Respecte a les subvencions, la quantitat màxima serà del 35% dels cost subvencionable de les obres. Aquest màxim pot arribar fins al 50% si s’inclouen obres de millora d’accessibilitat.

Com sol·licitar els ajuts

Les subvencions per a la rehabilitació les poden sol·licitar el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. Les sol·licituds es poden presentar a les oficines locals d’Habitatge. L’imprès oficial per sol·licitar els ajuts es pot descarregar des de la web de la Generalitat, on també es pot consultar tota la informació sobre aquestes subvencions.