sector de la construcció

Situació del sector de la construcció a Europa: informe euroconstruct

Segons l’informe Euroconstruct de juny del 2014, el sector de la construcció europeu ha arribat, finalment, a un terreny més ferm. No es tracta de l’inici d’una nova fase d’expansió, sinó que més aviat estariem parlant de la tornada progressiva a la normalitat, després d’una llarga i profunda crisi.

Aquest gràfic mostra la previsió de la producció del sector de la construcció per països; concretament, la previsió del 2014 i la projecció de creixement anual promig pel 2015/2016 a preus constants.

sector de la construcció

 

Pel que fa a l’evolució dels diferents subsectors de la construcció en el mercat europeu, l’edificació residencial serà el segment de mercat que contribuirà de manera més decisiva a reactivar el sector de la construcció a Europa. Això no significa però, que la demanda hagi augmentat els últims mesos. El que si que és cert, és que el bon ritme del mercat residencial alemà i l’acceleració al Regne Unit, ajuda molt a pujar la mitjana europea. 

L’edificació no residencial es perceb encara amb molta cautla entre els inversors, tot i la millora d’indicadors com el PIB, el comerç mundial, el benefici empresarial o la confiança del consumidor. Les previsions més positives es concentren en la construcció destinada a la logístic.

La rehabilitació arquitectònica sobrepassa la producció d’edificació de nova planta pel que fa a termes monetaris, ja que en general ha aconseguit trampejar la crisi sense contraure’s tant. La previsió per a la rehabilitació reflexa un mercat capaç de seguir creixent modesta però constantment.

sector de la construcció

 

Aquestes són algunes de les dades més destacables de l’informe euroconstruct, que mostren la situació del sector de la construcció. La propera cita pel seguiment del sector és el Fòrum Euroconstruct, que es celebra els propers 18 i 19 de novembre a Milà. Els experts de 19 països de la xarxa Euroconstruct presentaran les seves conclusions relatives al seguiment de la marxa del sector.