politiques de rehabilitacio

Què farà l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació?

El consell municipal de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat una nova denominació: l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IHMAB). Aquest nou organisme ha rellevat l’antic Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona (PMHB) i s’encarregarà a partir d’ara, de garantir el desenvolupament del Pla Pel Dret a l’Habitatge. Un nou servei que permetrà al ciutadà accedir d’una manera més directa a tots els serveis relacionats amb aquest tema.

Què fa l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació?

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació integra en un únic organisme tots els serveis pel que fa a les polítiques d’habitatge. D’entre tots aquests en podríem destacar la promoció del nou immoble o la gestió de les ajudes de rehabilitació. Encara que també es farà càrrec de l’administració dels pisos de protecció oficials i detectarà aquells pisos buits per a conduir-los cap a un lloguer accessible. Aquestes són només algunes de les funcions que complirà l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. En una ciutat on el terreny és molt limitat, l’IMHAB jugarà un paper molt important en la promoció dels projectes de rehabilitació que dugui a terme.

l'institut municipal de l’Habitatge i RehabilitacióPla de l’Habitatge

Barcelona vol estar a l’altura de les millors ciutats europees respecte al servei públic d’habitatge. És per aquest motiu que es va aprovar un pla que no només s’ocupés de solucionar els problemes actuals sinó també tingués el futur molt present. Segons informa el web de l’ajuntament, aquest s’estructura en 4 punts estratègics:

Prevenir i atendre l’emergència habitacional

És una mesura tant de present com de futur. Garantir que tota persona pugui gaudir d’un lloc on viure dignament és una qüestió de màxima importància per a fer de la ciutat un lloc just i igualitari.

Garantir el bon ús de l’habitatge

Un altre fet del qual l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació s’haurà de preocupar és de reduir el màxim possible tot aquell anòmal de l’habitatge. Per tant haurà de preocupar-se, entre d’altres, de controlar el nombre d’immobles utilitzats pel turisme o per oficines, de la sobreocupació, etc. que són especialment preocupants en determinats indrets de la ciutat.

Ampliar el nombre de pisos assequibles

Barcelona està obligada per llei a incrementar el nombre d’habitatges a la ciutat per cobrir les necessitats de la població. Aquest creixement s’haurà de fer acuradament i prioritzant les polítiques socials i la sostenibilitat dels nous edificis.

Rehabilitar el parc existent

La qualitat de vida de tots els ciutadans és un tema de principal importància. Per això, el Pla de l’Habitatge es centra no només a crear nous espais, sinó també en mantenir i millorar el que ja tenim. Actualment, l’Ajuntament de Barcelona ja hi està treballant encara que en els barris on habiten els ciutadans amb rendes més baixes queda molta feina a fer.

l'institut municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

Així doncs, L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació haurà de garantir que el pla d’habitatge es compleixi i si és necessari, sancionar a qui no ho faci.