Repensem el 22@

Repensem el 22@: el barri innovador amb èmfasi en el veïnat

El Districte 22@ també es coneix com a 22@ o bé com a Districte de la innovació. Es tracta d’una àrea de Barcelona que pretén transformar l’antic sòl industrial del Poblenou per convertir-lo en una àrea de concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement. Aquest pla urbanístic afecta gran part del Poblenou des de l’any 2000.

Ara farà un any que es va fer un acord de ciutat amb entitats, veïnat, universitats i empreses per a repensar la proposta inicial del 22@ i transformar-la en una proposta més factible i encarada al veïnat. La nova proposta, presentada com “Repensem el 22@”, va més enllà de la innovació tecnològica i se centra més a afavorir la cohesió social i la vida veïnal del Poblenou. A part de fomentar un barri pensat per al veïnat, més inclusiu, integrat i sostenible, el pacte del 22@ suposa un nou model de gestió dels espais i l’urbanisme a partir del treball conjunt de tots els actors de la ciutat implicats: Ajuntament de Barcelona, FAVB, Taula Eix Pere IV, Associació d’Empreses i Institucions 22@ Network, Poblenou Urban District, UB, UPC, UPF, Pla estratègic metropolità de Barcelona, Consorci Besòs i Consorci b_TEC.

Repensem el 22@

Les propostes dels ciutadans pel “Repensem el 22@”

Gràcies a la plataforma decidim.barcelona es va donar la oportunitat als ciutadans per a proposar possibles modificacions del pla urbanístic inicial. D’aquesta manera l’objectiu principal, satisfer al veïnat, es veuria solventat més eficientment perquè aquests mateixos veïns serien els que proposarien els canvis. 

Els dos requisits per a què les propostes fòssin sel·leccionades eren els que adjuntem a continuació. Es van acceptar un total de 61 propostes.

  • Per ser validades, les propostes han d’arribar a un quòrum mínim de 20 suports.
  • Cada proposta pot acumular més de 20 suports.

Aquí adjuntem algunes de les propostes acceptades i que s’han tingut en compte alhora de determinar què farà exactament aquest pla urbanístic.

Repensem el 22@

El barri del Poblenou ja va començar a mostrar el seu interés pel veïnat i el benestar d’aquest quan, a l’octubre d’aquest mateix any, ja va començar les obres d’ampliació i rehabilitació del MUHBA Oliva Artés. El barri no para ni un segon per estar a l’alçada dels seus habitants.

Què farà aquest 22@ replantejat?

1. L’espai reservat per a construcció d’habitatge protegit s’ampliarà del 10% actual al 30% per tal de facilitar l’accés dels veïns i les veïnes a un habitatge (preferiblement de lloguer).

2. Regular les activitats que es desenvolupen al 22@ per protegir el teixit comercial de proximitat, impulsar espais d’innovació i fomentar-ne la diversitat. S’apostarà per l’economia verda, les indústries culturals i creatives i l’economia digital.

3. Creació d’un eix verd que sumarà un gran espai al barri amb prioritat per als vianants i que connectarà el parc Central del Poblenou amb el Besòs i farà que els barris s’uneixin amb una via verda.

4. Establir Ca l’Alier com la nova seu del nou ens de gestió municipal del 22@, des d’on es coordinarà tot. Aquest espai ajudarà a reforçar Barcelona com a capital de la innovació.

Barcelona cada cop s’acosta més al concepte de Ciutat Intel·ligent i aquest 22@ n’és un clar exemple. I tu, opines que Barcelona arribarà a ser ciutat intel·ligent?