Rehabilitació d’habitatges buits destinats al lloguer solidari

El passat mes de Juliol vam publicar a la web de l’Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona la Resolució TES/1764/2014, de 17 de Juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions destinades a promoure programes específics de foment de la rehabilitació d’habitatges buits per a destinar-los a lloguer solidari.

Amb aquesta resolució, els propietaris de pisos buits que cal rehabilitar que ho sol·licitin, podran rebre subvencions de fins a 12.000€ amb la condició que posteriorment l’habitatge rehabilitat es destini a lloguer social per un període de com a mínim 6 anys.

Les accions de rehabilitació d’habitatges subjectes a ser subvencionades són:

  • Renovació de les instal·lacions de l’habitatge
  • Reforma dels banys i cuines
  • Renovació de paviments
  • Substitució de fusteries interiors i exteriors.
  • Millora de l’aïllament tèrmic i acústic dels tancaments
  • Supressió de barreres arquitectòniques
  • Repassos en generalRehabilitació d'habitatges

 

 

 

Aquells qui vulguin acollir-se a les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges hauran de contactar amb Habitècnia i se l’informarà tan de la subvenció com del procediment a seguir.