Rehabilitació de l'antic solar de la Fàbrica de Bon Pastor 3

Rehabilitació de l’antic solar de la Fàbrica de Bon Pastor

Barcelona avança en la reconversió de les zones industrials. Cada vegada més es promou la rehabilitació arquitectònica per a reactivar l’activitat econòmica al mateix temps que es millora la urbanització de la zona. L’exemple més recent d’això és la rehabilitació de l’antic solar de la fàbrica de Bon Pastor, per al qual es reorganitzaran els més de 90.000 metres quadrats per a donar espai a un mini barri, on conviuran indústries, habitatges i centres educatius.

L’antic solar de Mercedes Benz

Mercedes Benz va regentar un solar de més de 90.000 metres quadrats des de la dècada dels 80 fins a 2007, any en què va decidir cessar la seva activitat industrial i va abandonar la seva producció. Així i tot, la zona ha estat vigilada durant els últims onze anys, i no va ser fins que la promotora Conrad Tramway i l’Ajuntament de Barcelona van negociar una rehabilitació de la zona que es va decidir com aprofitar el terreny.

Rehabilitació de l'antic solar de la Fàbrica de Bon Pastor 3

Projecte de rehabilitació arquitectònica

La Barcelona del futur passa pel projecte de rehabilitació arquitectònica de Bon Pastor. El barri aspira a ser neutre en emissions, sense cotxes, sostenible i resilient, amb mixtura d’usos, residencial i amb teixit urbà continu, connectat i que prioritza les zones verdes. Aquesta ambiciosa transformació urbanística convertirà a Bon Pastor en un dels primers barris sense emissions d’Europa i liderarà la llista dels primers a complir els objectius de l’agenda 2030. Però, com s’aconseguirà?

El solar es convertirà en un mini barri amb un parc d’habitatges, equipaments, espais públics, espais per a les indústries netes a més d’oficines i centres de coneixement. De moment es contemplen:

  • En relació al parc d’habitatges, el projecte destinarà 117.000 metres quadrats a aquest ús. Es preveu la construcció de 1.450 habitatges, de les quals el 40% seran de protecció oficial i la resta lliures, amb l’objectiu que la meitat siguin de lloguer.

  • Es reserven 84.000 metres quadrats per a l’activitat econòmica i els equipaments privats. D’aquests, 53.000 metres quadrats es destinaran a impulsar l’activitat industrial i els altres 33.000 metres quadrats per a comerços en planta baixa i oficines. Aquesta maniobra generarà aproximadament 5.000 llocs de treball, el 60% d’ells vinculats a les indústries creatives i la indústria 4.0.

  • Amb l’objectiu de reconvertir aquesta antiga zona industrial lligada al motor en un referent de la indústria 4.0 “d’idees, innovació, coneixement i creativitat”, s’ha signat un acord per a instal·lar en la zona a la facultat de disseny i enginyeria Elisava, que mobilitzarà a 2.000 estudiants i 400 docents. A més, s’està negociant amb la Universitat de Vic la col·locació de la seva seu institucional per a donar espai de formació al seu programa de postgraus.

  • Paral·lelament, es pretén instal·lar la seu de la Fundació Leitat en la zona perquè lideri la implantació de noves empreses en el barri. Es tracta d’una organització centrada en la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Rehabilitació de l'antic solar de la Fàbrica de Bon Pastor 3

Zona de patrimonis

Malgrat que la zona passarà per una “rentada de cara” després de la rehabilitació arquitectònica, el recinte amaga una joia arquitectònica que no s’enderrocarà. Es tracta de l’edifici original que es va completar en 1957 i va ser projectat per Robert Terradas per a la llavors ENMASA. Forma part del repertori de l’arquitectura racionalista de Catalunya, per la qual cosa s’ha decidit mantenir aquest immoble, encara que ja hagi sofert modificacions al llarg dels anys.

D’altra banda, la zona de Bon Pastor pretén convertir-se en un patrimoni sense cotxes. L’àrea, que serà coneguda com la “ciutat dels 15 minuts”, limitarà íntegrament l’accés de cotxes a l’interior, donant pas a un espai totalment verd. L’Ajuntament pretén impulsar aquest procés de manera participativa, i per a això es modificarà el Pla General Metropolità.