Nous projectes de rehabilitació arquitectònica

Nous projectes de rehabilitació arquitectònica

La comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat dos projectes de rehabilitació arquitectònica en dues zones de la ciutat per tal de respondre a les necessitats de restauració, conservació i enriquiment del patrimoni.

Les dues zones afortunades són el passatge de l’Arc de Sant Martí al barri de Font d’en Fargues i el carrer Sant Joan de Malta al districte de Sant Martí. A continuació, detallem les característiques de cada projecte.

Passatge Arc de Sant Martí

L’objectiu del projecte de rehabilitació arquitectònica al passatge de L’Arc de Sant Martí és recuperar-lo com a espai públic per a l’ús del barri i els veïns de la zona amb una inversió de 552.265 euros.

El conjunt de cases del passatge es van començar a construir cap a l’any 1950 i fins a l’any 2016 havien estat en mans privades. L’any 2016 es va acordar amb el propietari del sòl la cessió gratuïta a l’Ajuntament, passant a ser plenament titularitat municipal.

Es preveu que les obres iniciïn al mes d’abril i tinguin una durada de set mesos. L’objectiu principal del projecte és millorar les condicions d’accessibilitat i connectivitat del barri i alhora prioritzar usos per vianants davant de vehicle privat. L’àmbit d’actuació inclou tot el vial, situat entre els carrers Arc de Sant Martí i Alt de Pedrell.

rehabilitacio-arquitectonica-sant-marti

El projecte preveu refer les escales que connecten el passatge amb el carrer Alt de Pedrell. Tanmateix, es contempla substituir l’enllumenat actual per un de nou amb tecnologia LED, la construcció d’un nou col·lector de clavegueram, una nova xarxa de reg i el soterrament de la instal·lació aèria de baixa tensió.

Finalment, la via passarà a formar part de la xarxa viària secundària local i s’establirà un sistema  de circulació preferentment de residents i vianants de l’entorn.

Carrer de Sant Joan de Malta

El projecte de rehabilitació arquitectònica ja iniciat al carrer Sant Joan de Malta al districte de Sant Martí suposa una inversió de 2 milions d’euros i es preveu que estigui enllestit cap al novembre del 2019.

Té com a objectiu transformar en àrea de vianants el tram de carrer que es troba entre els carrers de la Verneda i del Perú, tram que transita dos barris del districte: el barri del Clot per una banda, i el barri de Provençals de Poblenou. Així doncs, es preveu remodelar el paviment amb llamborda de formigó, eliminar l’aparcament de la superfície del carrer, incloure mobiliari propi com cadires o papereres i finalment, millorar el sistema d’il·luminació.

En aquest punt del projecte, el carrer Guatemala ha canviat el sentit de la circulació dels vehicles. D’altra banda, els carrers d’Edison i Vehils actualment tenen doble sentit de circulació des del carrer de la Democràcia.

Gràcies a aquest projecte es podrà consolidar l’ús local i veïnal de l’entorn i donar continuïtat al disseny que ja té el mateix carrer més avall, concretament al tram situat entre els carrers Perú i la Diagonal. D’aquesta manera, el trànsit de vehicles quedarà restringit.

rehabilitacio-arquitectonica-sant-marti2

Esperem que les iniciatives de rehabilitació arquitectònica que compartim tinguin una repercussió positiva en l’àmbit comú i garanteixin un enriquiment del patrimoni de la ciutat de Barcelona!