rehabilitació arquitectònica

Rehabilitació arquitectònica a les escoles

Aquest any, durant les vacances escolars, un total de 77 equipaments de Barcelona han posat en marxa obres de rehabilitació arquitectònica i ampliació. Alhora, 15 centres aprofiten aquestes setmanes per continuar amb les obres de millora que ja havien començat durant el curs. El pressupost destinat a aquestes reformes és de 7.247.280 euros, dels quals l’Ajuntament de Barcelona aportarà el 80%, i la resta anirà a càrrec del Departament d’Educació.

Noves necessitats d’escolarització

Les obres que es duen a terme a gran part dels centres són per necessitats d’escolarització i de millora dels equipaments. Cada any es vetlla per fer possible que les instal·lacions dels equipaments educatius contribueixin a la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves de Barcelona. Alhora, per tal d’unificar les línies de treball i definir criteris en línies d’actuació, s’estableixen una sèrie de mesures a seguir en cadascuna de les actuacions i intervencions.

rehabilitació arquitectònica

Tasques de rehabilitació arquitectònica

Les actuacions de rehabilitació més destacades en què se centra aquesta iniciativa són:

 • Pintura
 • Cuines
 • Patis
 • Accessos
 • TIC
 • Eficiència energètica
 • Lavabos
 • Cobertes
 • Instal·lacions elèctriques
 • Paviments
 • Aules

És molt important renovar i dignificar els edificis escolars a través d’actuacions que milloren la qualitat dels espais. Els infants, com els adults, mereixen espais on sentir-se còmodes i sense estridències cromàtiques agressives. Gràcies a aquestes tasques de rehabilitació arquitectònica, es pretén oferir una educació de qualitat, significativa i en valors.

Pla d’estalvi energètic

En el cas de l’eficiència energètica, el Consorci d’Educació té en marxa la implantació d’un Pla estratègic i gestió remota de les instal·lacions en la xarxa d’escoles públiques de Barcelona. L’objectiu principal es fer-les més eficients i còmodes per als infants i docents. El pla s’estructura a partir de 4 àmbits:

1. Promoure bons hàbits dels usuaris en la gestió diària dels centres, és a dir, saber gestionar la ventilació natural dels edificis i les seves proteccions solars, horaris d’apertura i tancament de finestres i l’ús de ventiladors.

2. Disseny i execució eficient dels embolcalls dels edificis: proteccions solars, aïllaments adients i instal·lació de vinils protectors.

3. Disseny i execució d’instal·lacions eficients als edificis: disseny d’instal·lacions també per a l’ús educatiu. Introducció de plaques fotovoltaiques d’autoconsum.

4. Gestió diària eficient i telecontrol.

biblioteca

Educar és conservar, i els infants necessiten sensibilització sobre la importància de preservar el patrimoni. Si els nens aprenen el que veuen, és molt important que les escoles fomentin l’estalvi energètic. Conscienciar els més petits del medi ambient és més fàcil del que sembla, ensenyar-los a cuidar l’entorn depèn tots! ;)

Consulta els centres que estan sent reformats.