arbres a les ciutats

Quins són els beneficis dels arbres a les ciutats?

Els arbres aporten molts beneficis a les ciutats gràcies a la seva capacitat d’absorbir el diòxid de carbó, el principal causant de l’escalfament global. Avui repassem els principals avantatges de la integració dels espais verds i la natura a les grans ciutats.

Beneficis dels arbres a les ciutats

Disposar d’una estructura metropolitana de vida vegetal i natura influeix positivament en nombrosos aspectes per als habitants de les ciutats. Per sort, cada cop hi ha més consciència social sobre els beneficis i els projectes urbanístics intenten integrar cada cop més els espais verds, parcs, jardins, arbrades, etc.

Entre els beneficis que aporten la presència d’arbres a les ciutats destaquem la seva capacitat d’absorbir el diòxid de carbó, la principal causa de l’escalfament global. I és que els arbres poden netejar l’aire actuant com a purificadors alliberant oxigen a l’atmosfera per contrarestar l’efecte del diòxid de carbó. A més, poden absorbir l’òxid de nitrogen, amoníac, diòxid de sofre.

El segon dels beneficis que destaquem és la seva funció de termoregulador natural. Gràcies a l’ombra i el vapor d’aigua que alliberen les fulles, els arbres contribueixen a baixar la temperatura ambiental entre 2 i 8 graus. Al mateix temps, també eviten que l’aigua de regar la gespa s’evapori ràpidament. Això suposa un estalvi també econòmic.

arbres barcelona

En tercer lloc, els arbres a les ciutats ajuden a preservar la biodiversitat autòctona, oferint aliment i refugi als diferents animals de la ciutat. Per últim, segons la FAO, Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i Agricultura, els arbres a les ciutats també ajuden a revalorar l’àrea en la qual han sigut plantats, ja que poden aconseguir un rèdit d’un 20% més que a les zones on no hi ha vegetació.

Espais verds a Barcelona

Barcelona gaudeix de paisatges verds i saludables. Alguns exemples són la Ciutadella, que ara està realitzant obres de millora de la Plaça d’Armes, el parc Joan Miró, l’Espanya Industrial o Diagonal Mar.