Revistes i suplements sobre urbanisme i habitatge

Avui dediquem el nostre blog a les publicacions sobre urbanisme i habitatge impulsats per l’Associació de Promotors de Barcelona: el suplement “Habitatge i Futur” i la revista “APCE Habitatge”. Les coneixeu?

Habitatge i Futur

Habitatge i Futur - Urbanisme i habitatgeHabitatge i Futur és un projecte iniciat el juny de 2004 per l’Associació de Promotors de Barcelona, amb el suport de Gas Natural-Fenosa i “La Caixa”, i amb la col·laboració de La Vanguardia. Es tracta d’un suplement que té com a objectiu la divulgació de les grans qüestions entorn a temes d’urbanisme i habitatge. El suplement convida la ciutadania a reflexionar sobre qüestions que emmarquen l’edificació d’habitatges, a través d’una informació objectiva i seriosa de la realitat actual. La seva voluntat és mantenir un espai de reflexió i diàleg plural, amb divergència de punts de vista i on hi tenen cabuda tots els corrents d’opinió.

El suplement es distribueix a tota Catalunya a través de La Vanguardia, i es pot llegir també a la web. El nombre potencial de lectors és de 600.000 (el perfil de lectors són professionals, insitucions, representants de les administracions públiques, empreses del sector de la promoció i consutrcció, universitats i escoles de negeocis), i se n’editen entre 190.00 i 276.000 exemplars.

Revista APCE Habitatge

Publicacions sobre Urbanisme i habitatgeA diferència del suplement “Habitatge i Futur”, aquesta publicació respon a la voluntat d’articular l’edició d’un vehicle professional de comunicació sectorial. És a dir, no es tracta d’una revista de divulgació, sinó que va dirigida a un públic objectiu: els agents consumidors i prescriptors de l’activitat del sector. Es tracta doncs d’un element de diàleg permanent sobre urbanisme i habitatge, on tenen cabuda la diversitat d’idees sobre qüestions d’interès general pel sector de l’habitatge i de la construcció.

La revista APCE Habitatge va aparèixer l’any 1996, es publica cada 3 mesos i té un tiratge de 3.200 exemplars. Es distribueix de manera personalitzada, i es pot consultar la versió digital online i descarregar en format pdf.

Dues fonts d’informació a tenir en compte si esteu interessats en temes d’urbanisme i habitatge!