D'on prové l'energia que consumim

L’expert respon: d’on prové l’energia que consumim?

Des d’OBRA volem oferir a tothom qui estigui interessat en l’arquitectura, la rehabilitació, l’eficiència energètica i en qualsevol tema relacionat amb el món de l’estalvi energètic i l’arquitectura sostenible i responsable, un seguit de consells o recomanacions. Ho fem a través dels documents penjats a la web ”L’expert Respon”, que van dedicats a diferents aspectes d’aquesta temàtica. Fa temps vam parlar de Conèixer casa nostra. Avui us en presentem un altre: d’on prové l’energia que consumim?

L'expert respon: d'on prové l'energia que consumim?

D’on prové l’energia que consumim?

En primer lloc, hem de diferenciar entre l’energia primària i l’energia final.

  • Energia primària: és aquella que trobem disponible a la natura, com per exemple el carbó, el petroli, el gas natural, l’urani, l’energia solar, la hidràulica, l’eòlica… De totes aquestes fonts d’energia, algunes s’han de transformar, i altres les podem utilitzar tal com són. Això si, totes elles s’han de transportar perquè en puguem gaudir als edificis, on la considerem energia final.
  • Energia final: és l’energia que gaudim en els edificis, com l’elèctrica, el gas o la calor.

L’energia que consumim a casa pot haver estat produïda a prop o lluny, i amb fonts renovables o no renovables. Les primeres són inesgotables i no comporten emissions, mentre que les segones són limitades i si que generen emissions (excepte la nuclear, que no genera emissions però produeix residus radioactius  d’alta perillositat).

Actualment, les empreses elèctriques utilitzen diferents fonts d’energia per abastir el mercat, i no se sap exactament d’on prové l’energia que consumim a casa. Ara per ara, el component de renovables està a l’entorn del 30% del mix, però algunes companyies ens poden garantir un servei elèctric 100% renovable a casa nostra.

Consum energètic i emissions de CO2

És habitual relacionar consum energètic amb emissions de CO2, però cal fer algunes precisions, ja que aquesta relació va en funció de les fonts utilitzades per produir l’energia que consumim. No és el mateix utilitzar gas natural per escalfar l’aigua que fer-ho amb electricitat.

Exemple: Per consumir 1kW d’electricitat a casa, se n0han hagut de produir 3 a la central. La proporció 1/3 és molt desfavorable i explica perquè l’electricitat és una de les energies menys eficients del mercat, malgrat en el moment d’utilitzar-la pugui semblar més neta que el gas. Els fums i la contaminació es produeixen lluny, però a escala de planeta resulta molt més perjudicial.

Resulta important doncs, conèixer d’on prové l’energia que fem servir a casa.