Premis Catalunya Construcció

Premis Catalunya Construcció 2020

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) ha convocat la 17ª edició dels Premis Catalunya Construcció 2020, que reconeixen l’esforç dels professionals i empresaris del sector i premia les persones que han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya.

Premis Catalunya Construcció

Premis Catalunya Construcció: Categories professionals

En aquesta edició dels Premis Catalunya Construcció, trobem 5 categories professionals (totes elles relacionades amb les obres acabades durant els anys 2018 i 2019):

 • Premi a la direcció de l’execució de l’obra: Es valorarà la qualitat final de l’obra construïda, els procediments utilitzats, la planificació temporal i el control econòmic i de qualitat dels materials, etc.
 • Premi a la direcció integrada de projecte: Valora els procediments utilitzats per al seguiment administratiu i el control del projecte i l’obra, la planificació temporal, el control econòmic i de les comunicacions entre tots els agents implicats, etc.
 • Premi a la coordinació de seguretat i salut: Té en compte la metodologia aplicada per a la coordinació de les activitats preventives, el requeriment del pla de seguretat i les habilitats emprades per a la implicació dels diferents intervinents.
 • Premi a la innovació en la construcció: En productes i materials; en sistemes constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada en obra; en innovacions en els processos i organització de l’obra de construcció.
 • Premi a la rehabilitació: Per distingir l’equip responsable de promoure, projectar, dirigir i executar una intervenció en un edifici existent per ampliació, reforma o adequació. Hi ha dues categories:
  • Premi a la rehabilitació patrimonial: Edificis que tenen elements o parts per protegir.
  • Premi a la rehabilitació funcional: Edificis que no tenen elements o parts per protegir.

El jurat valorarà la qualitat final de l’obra i es tindran en compte els procediments utilitzats per a la direcció de l’execució, la planificació temporal i el control econòmic, equips i sistemes, i en el cas de les rehabilitacions patrimonials, l’adequació a les característiques especials de l’edifici si es tracta d’un edifici arquitectònic, històric i artístic.

Premis especials

A més, compta amb dos premis especials:

 • V Premi al Treball Final de Grau: Per a treballs d’estudiants o equips d’estudiants que fan investigació, recerca o desenvolupament de qualsevol dels àmbits de coneixement del grau.
 • Premi especial a la trajectòria professional: Per reconèixer la trajectòria professional o empresarial d’una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l’edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la modernització del sector o la funció social de l’edificació.

Premis Catalunya Construcció

Els Premis Catalunya Construcció estan oberts a tots els agents del procés constructiu i la presentació de candidatures es pot fer fins al 27 de març de 2020, de forma totalment gratuïta.