polítiques municipals

Premiades les polítiques municipals d’habitatge

Avui us portem una notícia molt important i que segur que us interessarà molt! Les polítiques municipals d’habitatge per lluitar contra l’especulació, impulsades per l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, han guanyat un European Responsible Housing Award en el marc del segon Festival Internacional d’Habitatge Social, promogut per la Unió Europea. És increïble, no? :D

Què és l’European Responsible Housing Award?

És una iniciativa finançada per la Unió Europea que va néixer l’any 2004. Està centrada en la responsabilitat social corporativa en el sector de l’habitatge social i assequible. D’aquesta manera, amb el temps s’ha convertit en una oportunitat per als proveïdors d’habitatges públics, socials i cooperatius per participar en una competició d’àmbit europeu i mostrar casos d’èxit, innovacions i bones pràctiques.

Premiades les polítiques municipals

L’acció municipal ”Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025″ ha estat premiada en la categoria Finançament Just per la Sostenibilitat de l’Habitatge, reconeixent-la com una de les actuacions més innovadores en l’àmbit d’habitatge públic. És important ressaltar que en aquesta edició s’han presentat 86 propostes procedents de 16 països. Així doncs, veiem com Barcelona se situa el capdavant en matèria d’urbanisme i construcció.

polítiques municipals

Defensa del dret de l’habitatge

El Pla pel dret d’habitatge defineix les propostes i els compromisos municipals i recull mesures aprovades per l’Ajuntament per defensar aquest dret a la ciutat. D’aquesta manera, el pla preveu una sèrie de mesures organitzades en quatre eixos d’actuació:

  1. Prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial amb mesures per ajudar a les persones que no poden pagar l’habitatge.
  2. Garantir el bon ús dels habitatges disponibles perquè tinguin una funció social mitjançant la cessió de les que estan buides o exercint el dret de tanteig i retracte.
  3. Ampliar el parc d’habitatge assequible impulsant la construcció de noves promocions públiques.
  4. Impulsar la rehabilitació d’habitatges amb mesures que protegeixen les persones llogateres.

polítiques municipals

Us interessa el tema de polítiques municipals d’habitatge de Barcelona? Doncs et recomanem aquest post dedicat a la convocatòria d’ajuts per la rehabilitació d’habitatges de l’any 2019. Com sempre nosaltres us seguirem informant de totes les novetats ;) Fins a la setmana que ve!