Pla Impulsa

Pla impulsa de suport a l’arquitecte – OBRA Barcelona

Què és el pla impulsa? Com s’ha desenvolupat? Quines són les seves accions més destacades? Ho descobrim a la web del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) i us ho expliquem aquí.

El Pla Impulsa, què es?

El Pla Impulsa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (socis fundadors d’OBRA Barcelona) neix amb l’objectiu d’ajudar els arquitectes col·legiats a recuprerar posicions de present i futur en el mercat de treball. Es fa a través de 7 programes diferents:

 1. Programa d’accés a la formació cap a nous perfils professionals
 2. Programa d’accés i promoció del mercat de treball
 3. Programa de millora de la competitivitat
 4. Programa de suport a emprenedors
 5. Programa de suport a l’exportació
 6. Programa d’acompanyament a l’exercici professional a l’exterior
 7. Programa de suport i orientació social/anticrisi

Per desenvolupar el Pla Impulsa s’han ofert eines i suport directe als arquitectes col·legiats, a través de beques, assessorament personalitzat, tallers, contactes amb possibles inversors, etc, amb la finalitat d’adaptar les seves aptituds a les noves formes de demanda.

Pla Impulsa

Algunes de les accions del Pla Impulsa del COAC: en què consisteix?

 • Orientació professional: possibilitat de realitzar un test d’autoavaluació de les ocmpetències i posterior realització d’un Seminari d’Orientació Professional.
 • Pràctica professional: oferta de càpsules informatives perquè els arquitectes puguin resoldre dubtes i incidències que poden sorginr en la redacció de projectes .
 • Millora de la competitivitat: tallers i consultories sobre innovació energètica, generació de noves idees de negoci, sessions de consultoria estratègica personalitzada i individual, etc.
 • Emprenedoria com a servei independent del COAC: l’èxit del programa d’emprenedoria l’ha acabat convertint en un servei del COAC independent del Pla Impulsa. Durant els 2 últims anys s’han dut a terme jornades, sessions informatives i fòrums amb un total de 700 participants.
 • Bossa de viatge: l’objectiu de la qual es recolzar la internacionalització dels arquitectes i l’arquitectura de Catalunya facilitant la presència dels col·legits a mercats exteriors.
 • Xarxa de corresponsals: amb més de 35 representants en 34 països del món per ajudar a augmentar les oportunitats per treballar fora de la forma més qualificada possible.
 • Programa social: aquest programa del Pla Impulsa és un servei d’aollida, assessorament i orientació per col·legiats amb majores necessitats socials i familiar. En els 2 anys que fa que funciona el Pla Impulsa, s’ha atès a 226 arquitectes amb 156 reduccions de quota atorgades i 13 condonacions de deute.

Pla ImpulsaPodeu seguir el Pla Impulsa a les xarxes socials: @COACatalunya #PlaImpulsa.
Per a consultes o dubtes específics teniu a la vostra disposició el correu electrònic plaimpulsa@coac.cat