Pla especial per a la protecció del patrimoni del nucli històric de Gràcia

Protecció del patrimoni del nucli històric de Gràcia

La protecció de la monumentalitat de Barcelona és essencial per a conservar l’encant de la ciutat, que ha de ser preservada per a mantenir els espais tangibles i intangibles que la conformen. És per això que els veïns de Gràcia han buscat activar el pla especial per a la protecció del patrimoni del nucli històric de la zona.

El Pla General Metropolità vigent, aprovat el 1976, no va realitzar una previsió per al manteniment del nucli històric de Gràcia, per la qual cosa s’ha proposat realitzar una modificació per a garantir la millora, protecció i reforma interior del barri antic. Per a això es modificaran dos documents: el Pla General Metropolità i el catàleg, que permetran conservar el caràcter identitari, la singularitat i les especificitats de la zona.

Modificació del Pla General Metropolità (MPGM)

La modificació del Pla General Metropolità té com a objectiu implantar una protecció integrada, salvaguardar les parcel·les, cases i espais privats que estiguin lligats a la formació i origen de Gràcia i promoure el manteniment de l’habitatge i la sostenibilitat ambiental. Per a això, el pla recull una superfície de 218 hectàrees del districte, amb un total de 5.188 parcel·les. La zona, que inclou a la Vila de Gràcia i part de la Salut, Vallcarca i els Penitents, el camp d’en Grassot i Gràcia Nova, ha quedat baix protecció oficial, per la qual cosa no es poden realitzar obres sense autorització amb la finalitat de mantenir la volumetria, la façana i els elements originals de la zona, que compta amb 390 edificis construïts abans de 1932.

Pla especial per a la protecció del patrimoni del nucli històric de Gràcia 2

Catàleg patrimonial

El catàleg patrimonial, que deriva de la Generalitat, comporta una protecció integral dels edificis i jardins, que s’han de preservar en bones condicions per a homenatjar la història que els ha construït. La Comissió del Govern ha aprovat la revisió del catàleg, que al costat del MPGM fomenten els instruments urbanístics per a conservar i mantenir l’àmbit en clau de regeneració i revitalització de les 1.021 parcel·les del nucli històric. Les accions de protecció del patrimoni es derivaran tant a l’interior dels habitatges com en la manutenció dels jardins, siguin privats (59%) o públics.

La catalogació de la zona respon als següents criteris:

  • Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) comporten la protecció integral de l’edifici.

  • Els elements de nivell B corresponen als Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), que contempla 27 elements.

  • Els nous elements reben un nivell de catalogació C, que comporta la manutenció de la volumetria original de les finques i els elements comuns i la restauració i recuperació dels elements originals i jardins que els emboliquen.

  • La nomenclatura C, D i E recull les categories relatives als establiments emblemàtics.