obres de rehabilitació de Lleialtat Santsenca

Visita a les obres de rehabilitació de Lleialtat Santsenca

El passat dia 15 d’abril, OBRA va organitzar una visita a les obres de rehabilitació de Lleialtat Santsenca, que està realitzant BIMSA (Ajuntament de Barcelona). Els vint-i-cinc inscrits van seguir amb atenció les explicacions de Xavier Ros d’H-Arquitectes.

Centre Cívic Lleialtat Santsenca

El Centre Civic Lleialtat Santsenca és un edifici molt interessant, ja que ha estat projectat per tal que climàticament funcioni sol a partir d’estratègies passives basades en la inèrcia i en l’aïllament. Sorprèn l’augment de volum de les cobertes projectades, que té com objectiu principal la captació solar, que permetrà  a l’hivern captar l’escalfor que es revertirà mitjançant recuperadors de calor per climatitzar els espais interiors, mentre que a l’estiu es sobreescalfarà l’aire de l’estrat superior de l’atri, generant una convecció molt potent que expulsarà l’aire més calent de l’edifici, en obrir-se les finestres dels careners, accionades per sensors automàtics. Les obres de rehabilitació de Lleialtat Santsenca es basen donca en un projecte innovador que caldrà seguir amb atenció.

20150415_165834_HDR

Els 4 objectius del projecte

  • Aprofitar: el projecte vol aprofitar tot el que sigui útil de l’edificació original.
  • IntervenirL’estratègia d’intervenció definicrà les accions imprescindibles per recuperar i augmentar el potencial d’ús de tot els espais de l’edifici.
  • Contextualitzar: es pretén afectar positivament l’entorn per mitjà d’un dialeg interessant i intens.
  • Sostenibilitates treballarà amb una proposta sostenible (respecte al treball i a totes les intervencions).

L’estratègia de les obres de rehabilitació de Lleialtat Santsenca

La primera fase de les obres consistirà en l’enderroc de tots els elmeents que no es puguin aprotiar. Dels 3 cossos diferenciats de l’edifici (el cos principal, el cos central i el cos interior) s’en deixant alçades pràcticament només les façanes, les mitgeres i alguns altres elements estructurals. Es mantindran els accessos principal pel carrer Olzinelles i l’accés secundari pel carrer Altafulla.

Per més informació visiteu la pàgina web de les obres de rehabilitació de Lleialtat Santsenca d’H-Arquitectes