obres de rehabilitació arquitectònica

Les obres de rehabilitació arquitectònica i l’IVA reduït

En moltes ocasions ens heu preguntat quin tipus d’IVA s’aplica a les obres de rehabilitació arquitectònica. Amb aquest post volem resoldre tots els dubtes sobre aquest tema i també volem destacar la importància de la rehabilitació com garantia de qualitat de vida als habitatges.

Rehabilitació arquitectònica i l’IVA reduït

Per beneficiar-se de l’IVA reduït del 10%, el cost total de les obres de rehabilitació arquitectònica ha de ser superior al valor de mercat que tingués a l’inici de les obres l’edificació o part de la mateixa. També ens podem beneficiar d’aquest tipus d’IVA quan més del 50% del cost total de les obres de rehabilitació es destini a obres de consolidació d’elements estructurals, façanes, cobertes, etc.

obres de rehabilitació arquitectònica

Com ja us hem explicat en altres posts, es consideren obres de rehabilitació arquitectònica totes les obres que consoliden o que siguin un tractament d’elements de l’estructura de l’edifici, façanes o cobertes. Després, també es fa diferència entre les obres anàlogues i les connexes a les de rehabilitació. Les obres anàlogues són aquelles que adeqüen l’estructura per proporcionar condicions de seguretat, les que reforcen la fonamentació (pilars o forjats), les que amplien la superfície construïda i les reconstruccions de façanes i patis interiors.

Per la seva banda, les obres connexes a la rehabilitació són les obres vinculades a la consolidació i tractament de l’estructura, les obres de lampisteria i fusteria, de millora de les instal·lacions elèctriques, d’aigua i de rehabilitació energètica.

Font: blog del Gremi de Constructors d’Obres de BCN.

Ajuts a la rehabilitació arquitectònica

Com ja us vam informar a la jornada informativa sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2016, la nova política municipal d’Habitatge posa de relleu la importància de la rehabilitació arquitectònica. A més, els ajuts d’aquest any es fixen especialment en temes d’eficiència energètica, plans d’ocupació i temes socials.

Josep Gassiot, president de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment (RiMe) i membre de la junta d’OBRA, va destacar la necessitat del programa i va demanar:

Cal reforçar els equips tècnics d’avaluació de projectes i demandes d’ajuts, vetllar per la qualitat de les obres, fomentar la formació en rehabilitació, eficiència energètica i sostenibilitat, i implicar-se en la lluita contra l’economia submergida”.

La importància de la rehabilitació

S’ha demostrat que la rehabilitació arquitectònica millora la qualitat de vida, per això, des d’OBRA reivindiquem que s’ha de proclamar la seva importància i fomentar la cultura del manteniment. Així també l’han manifestat diferents experts:

Maria Rosa Remolà, Presidenta del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona:

El sector de la rehabilitació té un grau potencial per generar activitat econòmica. És una realitat a tot Europa i és el nostre futur. Les administracions haurien d’ajudar les comunitats de propietaris amb la informació i del suport necessaris per mobilitzar inversions i recursos en rehabilitació”.

David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’Enginyers de Barcelona:

És imprescindible conscienciar la societat en general i els usuaris dels edificis en particular que actualment es requereix més responsabilitat per part de cada un dels agents implicats en el manteniment dels edificis”.